2006: II miejsce klasyfikacja generalna M2 Mazovia Marathon


Memento
Problemy struktury i technologii treningu są w kolarstwie bardzo specyficzne i coraz bardziej skomplikowane. Trzeba dziś już mówić wyraźnie, że najprostszy sposób poprawienie wyników - poprzez zwiększanie objętości pracy - praktycznie wyczerpał swoje możliwości. Dalszy wzrost wyników może dokonywać się tylko drogą podnoszenia jakości pracy trenera i zawodnika.
Old School ZSRR coach Dimitri A.Poliszczuk (1993)
Szukaj