2005: I miejsce klasyfikacja generalna M2 Intel Powerade Bikemarathon


Memento

Pierwszy warunek sukcesu: trzeba koncentrować fizyczną i umysłową energię wyłącznie na jednym zadaniu i nie poddawać się znużeniu

Thomas Edison

amerykański wynalazca

Szukaj