2006: II miejsce klasyfikacja generalna M2 Mazovia Marathon


Memento

Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.

Brian Tracy

mówca motywacyjny, badacz uwarunkowań sukcesu

Szukaj