2006: I miejsce klasyfikacja generalna M2 Intel Powerade Bikemaraton dystans giga


Memento

Osiągnięcie sukcesu na jakąś poważniejszą skalę wymaga od ciebie przyjęcia na siebie odpowiedzialności... W ostatecznym rozliczeniu cechą, którą wykazują wszyscy ludzie sukcesu... jest zdolność do wzięcia na siebie odpowiedzialności.

Michael Korda

autor i wydawca

Szukaj